Björnmamman Rapa
Startsida Om Projektet WebbTV Dagbok Fotogalleri Om Rapadalen
Om Rapadalen

Sareks nationalpark, en del av världsarvet Laponia är Rapas naturliga miljö. Det är en utmaning att vandra här och ytterst ovanligt att få syn på Rapa eller någon av hennes döttrar som lever i närheten av Ráhpavágge (Rapadalen)

Ráhpavágge (Rapadalen)är en magnifik dalgång, men vandringen där är ingen söndagspromenad. Dalen har tät vegetation och trots att man följer den vältrampade stigen på norra sidan är videsnåren särskilt vid regn besvärliga att passera.

Långa sträckor går stigen över kärr som är mycket sumpiga och leriga. Vissa sträckor har spångats nyligen för att skydda marken mot slitage. Men fortfarande är dalens stig krävande att vandra.
För mer information om projektet kontakta: Producent Dag Jonzon, dag.jonzon@dellarte.tv, 070-698 47 50
Webbplats producerad av Flatmate Web Agency