Björnmamman Rapa
Startsida Om Projektet WebbTV Dagbok Fotogalleri Om Rapadalen
WebbTV

Björnhonan Rapa är troligen världens mest undersökta björn. Hon blev 24 år gammal och den första björnen att radiomärkas i det unika skandinaviska björnprojektet. Hon har gett björnforskarna mer kunskap om vilda björnars liv och beteenden än någon annan björn i världen. Hon är projektets verkliga urmoder och utomordentligt väl dokumenterad genom sitt livsträd. Hon förtjänar att, som representant för den europeiska brunbjörnens framtid, porträtteras och få ett eget "hyllningsprogram". Det ger även mening åt alla gånger Rapa sövts, märkts och återväckts, för att vi människor ska få tillgång till mer kunskap om hur den vilda björnen fungerar i sin naturliga miljö.

En björnhona blir könsmogen först vid 5-6 års ålder och föder endast en kull vart tredje år. Det gör björnen till det landlevande däggdjur som har den allra lägsta reproduktionsnivån. Björnforskarna har också upptäckt att det är de unga björnhonorna, som stannar kvar i kärnområdet. De yngre hannarna ger sig av för att hitta nya revir.

Björnhonan Rapa har fött sexton ungar och hennes familj är mycket noggrant kartlagd. Rapa har fött sju kullar i det vilda stenbranterna kring Skårkifjället i Rapadalen, i närheten av den plats som kallas Rovdjurstorget i nationalparken Sarek.
Ladda ner Flashplayer för att kunna se videon.
Klipp 1 (klicka på videon för att se filmen):

Ladda ner Flashplayer för att kunna se videon.
Klipp 2 (klicka på videon för att se filmen):
För mer information om projektet kontakta: Producent Dag Jonzon, dag.jonzon@dellarte.tv, 070-698 47 50
Webbplats producerad av Flatmate Web Agency